viernes, 29 de abril de 2016

II Concurso de poesía Vilar Ponte

Destinatario: alumnado de 1º de ESO.

Obxectivo: realización dun poema (en galego ou en castelán)  de características e  temática libres. O poema poderá acompañarse dunha foto ou ilustración alusiva.

Prazo: mes de abril.

Entrega: á profesora de Lingua, Mapy Martín.

Presentación: en folio/ -s escrito/ -s a man ou a ordenador, firmado cun pseudónimo e achegando un sobre no que figurará, no seu interior, o nome completo e curso do autor e, no seu exterior, o pseudónimo escollido.

Premios: 1º) Libro de poemas de Raúl Vacas “ Niños raros”, de SM.

2º) Libro de poemas de Manuel María “Os soños na gaiola”, editorial Casa-Museo de                                 Manuel María.

                3º) “Arroyo claro, fuente serena” de Juan Ramón Torregrosa, editorial Vicens-Vives.

Resolución do xurado: o xurado estará integrado por varios profesores do Centro e, emitirá o seu fallo na Semana das Letras Galegas.

No hay comentarios: